Begreber

På denne side kan du lære lidt om de basale begreber man benytter når man spiller dam; især når man skal begynde at studere spillet mere seriøst.

Det numererede bræt

Til højre er vist det numererede dam bræt hvor hver felt er numereret sekventielt startende fra sorts sidste række og nedad række for række fra venstre mod højre. Disse numre bliver primært brugt til at nedfælde og fremvise træk således: 11-15, dette betyder at en brik flyttes fra felt 11 til felt 15. Hvis der eksempelvis bliver hoppet over en brik fra felt 6 over en brik placeret på 10 til 15 så bliver det vist sådan: 6x10x15, nogen gange forkortet sådan: 6x15.

Selv om der benyttes det samme bræt i skak så er notationen helt anderledes og det er der en grund til. Notationen i skak relaterer sig til rækker og kolonner; disse er ikke vigtige i dam. Da kun halvdelen af felterne benyttes har man en mere kompliceret symmetri; et felt i en række er nogen gange slet ikke spilbart i en anden række eller kolonne osv. Fokus er således mere på enkelte felter og nogen gange på diagonalerne.

Vigtige Felter

I diagrammerne nedenfor er de vigtigste felter på dam brættet fremhævet med sort som udgangspunkt, de tilsvarende felter i den modsatte side har samme effekt for hvid.

Dobbelt hjørnet
Et vigtigt helle hvor en kronet brik kan rykke frem og tilbage med det formål at få uafgjort
Enkelt hjørnet
Et meget dårligt sted at placere en brik da der kun er et felt at rykke til selv for kronede brikker
Støv hullet
Et dårligt sted at placere en normal brik da hvid normalt vil have en brik placeret på 30 og det eneste lovlige træk fører til et tab af brikken
Hunde hullet
Et dårligt sted at placere en normal brik da hvid normalt vil have en brik placeret på 32 og der derfor ikke er nogen lovlige træk for brikken


Oppositionen

At have oppositionen kan være afgørende i mange situationer, men hvad betyder det at have oppositionen ? Det kan være svært at forklare men det betyder noget i retning af at man kan være afventende hvilket som regel er en fordel. I flere af de basale måder at vinde på er det afgørende at man har oppositionen og det gælder også i de avancerede standard positioner. Når man skal finde ud af hvem der har oppositionen så kigger man på halvdelen af brættet og tæller brikker, forvirret ? Kig på diagrammet til højre her er halvdelen af felterne markeret i dette tilfælde er det sorts system der er markeret. System felterne findes ved at tegne en linie fra hvert felt i bagerste række og lige ned af brættet. De felter som ligger på en af linierne er en del af systemet. Derefter tæller du simpelthen de brikker der er i systemet (alle brikkerne også modstanders) hvis der er et ulige antal brikker i dit system og det er din tur så har du oppositionen ellers har din modstander oppositionen. Så hvis der for eksempel er et ulige antal brikker og det er din modstanders tur så har din modstander oppositionen det samme gælder hvis der er et lige antal brikker og det er din tur.

Puha det kan være en smule svært at huske men denne frase har af en eller anden grund hjulpet mig: "en ulige tur". Vær opmærksom på at oppositionen kun giver mening hvis hver spiller har det samme antal brikker.